Fungisitler (Mantar ilaçları )


WP (Islanabilir Toz) %50 Bakır Oksiklorür (Metalik Bakır) içerir.

Islanabilir Toz (WP) %80 Maneb içerir.

EC (Emülsiyon Konsantre) 100 g/L Penconazole içerir.

ETKİLİ MADDE 530 g/l Propamocarb + 310 g/l Fosety

WP: ıslanabilir toz % 74 bordo bulamacı

%80 Fosetyl-Al içerir. Mantar İlacı

%50 Captan İÇERİR. Mantar İlacı

100 g/l Penconazole içerir. Külleme İlacı

%20 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı

%20 Metalik Bakır’a eşdeğer bordo bulamacı

%50 Metalik Bakıra Eşdeğetr Bakıroksiklörür

%20 Metalik Bakır’a eşdeğer bordo bulamacı