Sivrisinek

SİVRİSİNEK

 Sivrisinekler, insan ve hayvanlarda kan emen en önemli böceklerdir. Bazı türler gün boyunca bazıları ise sadece geceleri kan emerek beslenirler. Beslenme esnasında bazı hastalıkları beslendiği konukçuları arasında taşımaktadırlar. Bu yüzden tarihin ilk çağlarından bu yana büyük ölümlere sebep olmuşlardır.

MORFOLOJİLERİ (YAPILARI)

 Sivrisinek türlerinin çoğunluğu morfolojik özellikleriyle kolayca ayrılabilmektedir. Sivrisinekleri diğer dipterlerden ayıran en önemli morfolojik özellikleri kanat damarları ve kanatların arka kenarlarında bulunan pullar, kıllar, silindirik vücut yapıları ve uzun bir hortuma sahip olmalarıdır. Antenleri uzun 14-15 segmentli, halka şeklinde kıllarla bezenmiş, özellikle birçok türün erkeklerinde bu anten tipi çok karakteristiktir. Ergin dişilerde kanat ve vücudu örten pulların renk ve deseni türlerin ayrımında kullanılmaktadır. Erkeklerin teşhisinde son abdomen segmenti önem arz etmektedir. Sivrisinek larvaları aguatiktir (suculdur). Diğer aguatik sinek larvalarından bacaksız olmaları, thorax’ın abdomenden daha geniş olması, tam gelişmiş bir baş kapsülü ve abdomenin 8. segmentinin dorsal kısmında bir çift uzun tüp şeklinde sifonunun bulunması ile ayrılırlar. Culicidae familyası, Anophelinae ve Culicinae olmak üzere iki altfamilyaya ayrılmaktadır. Culicidae familyasının dünyada 3600 türünün bulunduğu, en büyük altfamilyasının ise Culicinae olduğu ve 29 cinse ait 3000 tür ihtiva ettiği, dişilerinin besin kaynağının kan olduğu, ancak bazı türlerin kan emmeden de üreyebildiği belirtilmektedir.

BİYOLOJİLERİ

 Sivrisinekler, holometabola tipi bir başkalaşıma sahiptirler, yani yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere dört dönem geçirirler.

Yumurta

 Anophelinae türleri yumurtalarını tek tek su yüzeyine bırakırlar.
Tüm Anopheles yumurtaları kayık şeklindedir. Ortada koriyonun yanlara pörtlemesi ile oluşan süzgeç denen kabarcıklar bulunur, bu kabarcıklar hem yumurtanın hava almasını hem de yüzmesini sağlarlar.
Culicinae yumurtaları oval yapılı, su kaybını önleyen, fakat hava geçirmeyen sert bir kabuk ile kaplıdır.
Culicinae türleri yumurtalarını su yüzeyine veya su ile kaplanacak alanlara tek tek veya kümeler halinde bırakırlar. Bazen de yumurtalar sucul bitkilere yapıştırılırlar. Birçok sivrisinek türünün yumurtası suyun olmadığı ortamda uzun süre canlılığını koruyabilir, fakat daha çok nemli şartlar tercih edilmektedir.
   

Larva

 Culicidae familyasına giren türler dört larva dönemi geçirirler. Larvalar suda, suyun yüzeyi ile belirli açı yapacak şekilde asılı olarak sifonları ile atmosferdeki havayı kullanırlar. Vücudun iki yanında birbirine paralel olarak vücut boyunca uzanan trakeler sekizinci segmentte bir çift stigma ile dışarıya açılırlar. Culicinae altfamilyasında bu stigmalar bir çift olarak sifonun ucunda yer alırlar. Anophelinae’de ise sifon bulunmaz. Bu özellik altfamilya düzeyinde larvaların ayrımında kolaylık sağlar. Coquilletidia cinsine bağlı türlerde ise sifon kın şeklinde olup, su bitkilerinin gövdesini delerek bitki dokusundan hava sağlamaya yararlar. Bazı türlerde larvalar suyun üzerinde yüzer durumda deriden difüzyonla oksijeni alırlar, bazı türlerde ise sifon kısa olduğu için aguatik bitkilerin çıkardığı oksijenden yararlanırlar.

 Pupa

 Sivrisinek pupaları sucul olup, hareketli ve aktiftir. Pupa’da baş ve thorax birleşerek cephalothorax’ı oluşturmuştur ve trompet şeklinde bir çift hava borusu ile su yüzeyinde asılı kalırlar. Sivrisineklerde yumurtada embriyonun gelişimi, larva ve pupa dönemlerinin süreleri sıcaklığa bağlıdır. Dişiler kan emdikten 2-3 gün sonra 50-200 yumurta bırakırlar. Yumurtalar doğrudan doğruya su yüzeyine veya sonradan su basması olası olan alanlara bırakılırlar. Aedes cinsine giren türlerde yumurtalar bir yıl veya daha uzun süre diyapoz halinde kalabilirler.
Yumurtaları diyapoza girmeyen türlerde ise yumurtalar bırakıldıktan 2-3 gün sonra açılır ve çıkan larvalar beslenmeye başlarlar. Sivrisineklerin larvaları sudaki organik maddeleri ve mikroorganizmaları filtre ederek bunlarla beslenirler. Besin maddeleri genelde su yüzeyi ile hava arasında hortumlanarak veya çeşitli yüzeylere yapışmış halde ise ağız parçaları ile kazınarak alınırlar.

1- Culicidae larvalarında beslenme şekli besinleri;

2- Süzerek toplama,

3- Kazıyarak toplama,

4- Kırıp parçalayarak toplama ve başka canlılar üzerinde avlanma

olmak üzere dört şekildedir.

Besin maddeleri ise;

1- Organik artıklar,

2- Mikroorganizmalar,

3- Algler,

4- Tek hücreliler,

5- Ölü veya canlı omurgasızlardır.

 Sivrisinekler dört larva dönemi geçirirler. Dönemlerin gelişim süresi suyun PH’sına, tuzluluğuna, oksijen yoğunluğuna, azot ve klor miktarına, su ve atmosfer sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte toplam 10-15 gün sürer. Anopheles larvaları 15 0C altındaki sıcaklıklarda fazla gelişme göstermezler. Culex larvaları 10-35 0C sıcaklıklarda yaşarlar. Genel olarak Anopheles larvaları temiz ve hafif akıntılı sularda, Aedes larvaları küçük temiz ve durgun sularda bulunurken, Culex larvaları her türlü su birikintisinde ve hatta kirli atıkların yoğun olduğu sularda ürüyebilmektedirler. Pupa dönemi ise 2-4 gün sürer, çıkan erginler 10-15 dakika içinde uçmaya başlarlar.
Ergin hale gelen erkekler bitkilerdeki nektarlarla, dişiler ise kan emerek beslenirler.

YAYILMA ALANLARI

 Erginlerin üreme alanlarından çevreye yayılma mesafeleri türlere göre farklılık göstermektedir.Örneğin tuzlu su bataklıklarında üreyen Aedes sollicitans (Walker) türü kan emmek için rüzgarında yardımı ile üreme alanlarından birkaç mil, Aedes taeniorhynchus (Wiedemann) 40 km uçabilirler. Çoğu türlerin uçuş mesafesi ise ancak, birkaç yüz metredir.
Sivrisinekler genelde iyi uçarlar, hıza bağımlı olmaksızın saniyede 250-500 kanat çırparlar. Kanat çırpma hareketi sivrisineğe hem itme hem de havalandırma gücü vermektedir.

 

 

BESLENME DAVRANIŞLARI

 Sivrisinekler konukçunun derisi üzerine konup, uygun bir kan emme alanı bulduktan sonra hortumun labial’den oluşan kılıfını geriye doğru sıyırarak ağız parçalarını deriye sokarak kan emmeye başlarlar. Kemoreseptörler kanın varlığını saptayarak sondaj hareketini kapiller yatak altındaki kan damarları lümenine veya kan damarlarından oluşan hematom bölgesine yöneltirler. Pompalama organları ile kan orta bağırsağa pompalanır ve bir dişi birkaç dakikada kendi ağırlığının dört katı kadar kan emebilir. Midesini dolduran bir dişi kanı sindirmek ve yumurta gelişimini başlatmak için konukçudan uzaklaşarak sakin bir yere çekilir. Kanın sindirilmesi türlere göre değişmekle birlikte 60-130 saat arasında değişir. Eğer bir sivrisinek kan emme esnasında rahatsız edilir veya emdiği kan miktarı yumurta gelişimi için yeterli olmazsa sivrisinek başka bir konukçu bulmaya çalışır. Gonotrofik gelişim 2-7 gün sürer, yumurtalar olgunlaştıktan sonra dişiler yumurtlamak için uygun bir ortam ararlar.

SİVRİSİNEKLER İLE MÜCADELE

Eğer bulunduğunuz ortamda sivrisinek olduğunu düşünüyor ve etkili bir mücadele istiyorsanız 0216 493 82 01 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATEKSAN İLAÇLAMA, HAŞERE İLAÇLAMASI, BİNA İLAÇLAMASI, SİTE İLAÇLAMASI, HAMAM BÖCEĞİ İLAÇLAMASI, KENE İLAÇLAMASI, BAHÇE İLAÇLAMASI, ÇEVRE SAĞLIĞI VE HAŞERE İLAÇLAMA, PİRE İLAÇLAMASI, KENE İLAÇLAMASI, FARE İLAÇLAMASI, BÖCEK İLAÇLAMASI, KALORİFER BÖCEĞİ İLAÇLAMASI, pirecik ilaçlaması, çiyan ilaçlaması, akrep ilaçlaması , kakalak ilaçlaması, tatarcık ilaçlaması, kara sinek ilaçlaması, tespih böceği ilaçlaması, gümüşçük böceği ilaçlaması, tuzla ilaçlama, tahtabkurusu ilaçlaması, pendik ilaçlama, istanbul ilaçlama, gebze ilaçlama kocaeli böcek ilaçlaması,kartal ilaçlama, güve ilaçlaması, yılan ilaçlaması, çim ekimi, çim ilaçlaması, palmiye böceği, palmiye ilaçlama,Tuzla tarım,Pendik tarım,İstanbul tarım, tuzla ziraat, tuzla zirai ilaç, tuzla ilaçlama Tuzla böcek ilaçlama,tuzla haşere ilaçlama, pendik haşere ilaçlama, pendik böcek ilaçlama, İstanbul böcek ilaçlama, İstanbul haşere ilaçlama ,Pendik ilaçlama,İstanbul ilaçlama,pendik haşera ilacı,İstanbul haşera ilacı, tuzla haşere ilacı, tuzla gübre, pendik gübre,İstanbul gübre,tuzla tohum ,pendik tohum,tuzla çim tohumu,pendik çim tohumu,İstanbul çim tohumu,tuzla  sebze tohumları,pendik sebze tohumları  tohum İstanbul , Pendik ilaçlama, pendik tarım pendik ziraat, pendik haşere ilacı, pendik gübre, Pendik  sebze tohumu , tashira, previcur , delmetrin, deltametrin, lamtorin, biçer sinek ilacı, karasinek ilacı  sivrisinek ilacı  ,pire ilacı ,bit ilacı, tahtakurusu ilacı, çıyan ilacı kırkayak ilacı ,kene ilacı , akrep ilacı, kertenkele ilacı,   sıvı bitki besini, k-othrine, fasnox,iona,fendona,solfac, bion, fare zehri, fare ilacı, hamam böceği ilacı, kalorifer böceği ilacı, ficam, kırmızı örümcek ilacı, mantar ilacı, yaprak biti, akarlar, alfa sc, hamam böceği jeli, best bakır, algamek, gübretaş, olex, ot ilacı, sıçan ilacı, sebze tohumları ,domates tohumu ,patlıcan tohumu,hıyar tohumu lahana tohumu, marul tohumu roka tohumu,tere tohumu.pırasa tohumu,havuç tohumu,turp tohumu, çiçek tohumları,çim tohumu, çim tohumu karışımı 7 li çim tohumu, gölge çim tohumu ,üçgül tohumu , yonca tohumu,çim besini, çim gübresi,sıvı gübre, katı gübre, orkide besini, gül besini , menekşe besini ,bitki besini ,tuzla bitki toprağı,pendik bitki toprağı,İstanbul bitki toprağı,tuzla orkide toprağı,pendik orkide toprağı,İstanbul orkide toprağı,tuzla ilaçlama aletleri,pendik ilaçlama aletleri,İstanbul ilaçlama aletleri,tuzla bahçe ürünleri pendik bahçe ürünleri,İstanbul bahçe ürünleri,tuzla budama makası, pendik budama makası,İstanbul budama makası,tuzla aşı macunu,pendik aşı macunu,İstanbul aşı macunu,tuzla budama macunu,pendik budama macunu,İstanbul budama macunu,tuzla göztaşı,tuzla bordo bulamacı,pendik bordo bulamacı,pendik göztaşı,İstanbul göztaşı İstanbul bordo bulamacı,Tuzla fide, pendik fide,İstanbul fide,tuzla fidan,pendik fidan,İstanbul fidan,tuzla saksı çeşitleri,pendik saksı çeşitleri,İstanbul saksı çeşitleri,renkli saksılar, desenli saksılar , büyük saksılar, küçük saksılar. Tuzla üre gübre,tuzla 20-20-0  taban gübresi,tuzla şeker gübre,tuzla 15-15-15 gübre,tuzla sıvı gübre, tuzla organik gübre, tuzla solucan gübresi, pendik gübre, pendik solucan gübresi,Tuzla gübre çeşitleri,çim gübresi,bahçe bakım gübresi, demir sülfat, kükürt,çinko,fosfor, potasyum,kalsiyum, hümik asit,amino asit,Kırmızı-Kızıl Palmiye böceği ilacı- Confidor Sl 200 Tuzla İstanbul,fare yem istasyonu, fare gözlem istasyonu ,Fare gözlem monitörü, çimde yosun önleyici, çimde yosun engelleyici,yosunlaşma,demir sülfat,mavi gübre,yosun çözücü,yosun sökücü,yosun engelleyici,yosun kurutucu,yosun bitirici,yasunlaşma sebebi  yüksek nem,pendik yosun engelleyici ,tuzla yosun sökücü,çekmeköy yosun engelleyici,kartal yosun bitirici, Beykoz yosun sökücü,Kadıköy yosun engelleyici, Maltepe yosun sökücü,Küçükçekmece yosun engelleyici,Tuzla yosun kurutucu,Tuzla,Pendik,Maltepe,Kartal,Kadıköy,Samansıra,Sultanbeyli,Beykoz,Çekmeköy,Ümraniye,Küçükçekmece,Büyükçekmece,Maslak,4.levent,Boğaziçi,Beşiktaş ,Eminönü,Beyazıt, Fatih , Bağcılar,Bahçelievler,Esenyurt,Şile,Esenler,Üsküdar,Arnavutköy,Ataşehir,Gaziosmanpaşa,Kağıthane, Beyoğlu,Zeytinburnu,Bayrampaşa Güngören ,Sultangazi ,Kükürt,sıvı kükürt, toz kükürt,sürüngen kovucu,böcek kovucu,yılan kovucu,kertenkele kovucu