Hamam Böceği

HAMAM BÖCEKLERİ

 Hamam böcekleri en fazla rastlanan haşerelerdendir. Ev, fırın, okul, otel, iş yeri, lokanta gibi besinlerin fazla olduğu kapalı alanlarda daha da fazla karşılaştığımız hamam böceği aç ve susuz şekilde uzun süre yaşayabildiği gibi kafası koptuğu takdirde de 1 hafta kadar hayatını devam ettirebilir. Sayıları da hızla artmakta olup kişilere bulaştırdıkları mikroplarla sağlık sorunlarına sebep olurlar.Ayrıca hamam böceği dışkıları da egzama ve astıma neden olabilir.

 

MORFOLOJİLERİ

 Dişiler siyahımsı koyu kahve, erkekler koyu kırmızımsı kahve renkte, her ne kadar bazı bireylerde renkler belirli şekilde koyu ise de genellikle renkleri açık kahverengiden koyu siyahımsı kahverengiye kadar değişmekte, erkeklerde ön kanat abdomen’in sonuna kadar ulaşmamakta, dişilerde ise ön kanat iyice küçülmüş veya dumura uğramış durumdadır. Erginlerin boyu 13-30 (25) mm’dir. Yurdumuzun hemen her yöresinde bulunmakla birlikte, Marmara, Orta, Batı ve Güney Anadolu Bölgelerindeki büyük şehirlerde daha yaygın olarak görülmekte ve problemler oluşturmaktadır. Dişiler çiftleştikten sonra yumurta paketini bulundukları çevrenin durumuna göre uygun bir yere bırakırlar. Fakat yumurta bırakma, basit olarak gezindikleri gizli ve sıcak yerlere adeta düşürme şeklindedir. Ancak, dişiler, yumurta paketini bırakmadan önce en fazla bir hafta bu paketin bir kısmı abdomen’in içinde, bir kısmı da dışarıda durur vaziyette beraberinde taşımaktadırlar. Yumurta paketi 10-12 mm uzunluğunda ve siyahımsı kahve renktedir. Yumurta paketi içinde iki sıralı olmak üzere genellikle 16 adet yumurta bulunmakta, ancak, bu sayı 14-18 arasında değişmektedir. Yumurta paketi bırakıldıktan sonra 2-3 ay içerisinde açılmakta, 30°C’de ise bu süre 5-6 hafta sürmektedir. Eğer yumurta paketleri serin olan yerlere bırakılmışsa bu takdirde kışı diyapoz halinde geçirerek ertesi ilkbaharda açılmaktadırlar. Bir dişi, hayatı boyunca 6-10 adet yumurta paketi bırakmaktadır. Ancak, bazen bu sayının 25’den daha fazla olduğu da belirtilmektedir. Genellikle yumurta paketleri içerisindeki yumurtalardan az sayıdaki bir kısmı açılmakta ve nimfler yumurta paketinin keskin olan tarafını aralamak suretiyle dışarı çıkmaktadırlar. Nimfler, yumurta paketini terk ettikten hemen sonra paket kapanarak eski halini almakta ve sanki hiç açılmamış gibi bir görünüm arz etmektedir. Bazen açılması gecikmiş olan yumurtalardan çıkan nimfler yumurta paketi içerisinde kapalı kalarak ölmektedirler. Yeni çıkan nimfler 6 mm boyunda, beyazımsı renkte, zaman ilerledikçe renk kahverengiye dönüşmekte ve boyları büyümektedir. Nimflerin ergin hale geçmesi için geçen zaman çevre sıcaklığına göre değişmekle birlikte, genel olarak nimf dönemi 10-12 ay kadar devam etmektedir. Fakat sıcak olan yerlerde bol gıda bulunduğu takdirde bu süre beş aya kadar düşebilmektedir. Buna karşılık serin yerlerde nimf süresi iki yıl kadar sürmektedir. Erkek birey nimfleri 7-8, dişi birey nimfleri ise 9-10 gömlek değiştirmekte ve ergin olmaktadırlar. Dişiler, ergin hale geçtikten 2-3 hafta sonra yumurta paketlerini bırakmaya başlamakta, yumurta koyma 1-2 hafta sürmektedir. Erginler, sıcak yerlerde 2-4 ay, serin yerlerde 7 ay kadar yaşamaktadırlar. Erkeklerin bulunmadığı veya az bulunduğu yerlerde dişiler döllenmemiş yumurta da bırakmaktadırlar. Bu yumurtalar, bazen gelişerek açılmakta ve bu yumurtaların hepsinden dişiler meydana gelmektedir. Fakat bu partenogenetik bireylerden çok azı ergin hale gelebilmektedir. Ergin ve nimfler gündüzleri sıcak ve karanlık yerlerde gizlenirler. Bunların vücutları yassı olduğu için duvardaki yarık ve çatlakların arası, tahta aralıkları, kapı ve pencere kasalarının duvarla bitiştiği yerlerdeki çatlakların içi, taban tahtalarının arası, su ve havagazı borularının arkaları, dolap altları, lavabo altları ve bunların duvarla bitişik olan yerleri, bunların kolayca girerek gizlenmelerine elverişlidir. Bu gibi yerlerde gündüzleri gizlenen böcekler karanlık başladıktan sonra çıkarak aktif hale geçer, gıda ve su bulmak için etrafa dağılırlar. Daha çok binaların rutubetli bodrum katlarında gıda bol bulunduğu takdirde daha fazla çoğalırlar. Apartmanların üst katlarında daha az bulundukları dikkati çekmektedir. Bunlar, her ne kadar binalar ve benzeri yerlerde bulunursa da özellikle yaz aylarında ve sıcak yerlerde çöplük, lağım, kanalizasyon ve benzeri gibi binalardan uzak yerlerde yaşadıkları da görülmektedir. B. orientalis'in bazı bakteri, protozoa ve nematod türleriyle ilişkilerinin olduğu saptanmıştır.

BİYOLOJİLERİ

 Çiğneyici ağız yapıları ile çok çeşitli bitki ve hayvan kökenli materyal ile beslenirler. Nokturnal (Gece faaliyet gösteren) olup barınak olarak kullandıkları çatlak ve yarıklara yakın gıda ve sudan yararlanırlar. Yumurtalarını koruyucu özel paketler içerisine koydukları için yumurtalar kötü çevre şartlarına ve doğal düşmanlara karşı korunurlar. Hamam böceklerinin zararları, doğrudan gıda maddelerini tüketmeleri yanında asıl zararları varlıkları ile insanları tedirgin etmeleri, vücut artıkları, dışkıları ve kokuları ile çevreyi kirletmeleridir.

 

YAYILMA ALANLARI

 Son yıllarda ülkemizde özellikle büyük kentlerde hamam böceklerinin varlıkları ve zararları artık küçümsenmeyecek bir problem haline gelmiştir. Büyük kentlerdeki apartman şeklindeki yerleşim biçimi ve kaloriferle ısıtmanın yaygınlaşması bu böceklerin yoğunluklarını artırmaları için elverişli şartları oluşturmuştur. Bu sebeple, herhangi bir yerde bu böceklerle karşılaşmak olağan hale gelmiştir. Hamam böcekleri, gece hareket ederler. Bunlar rahatsız edilmedikleri müddetçe, ışığa veya aydınlık yerlere çıkmazlar. Bu sebeple, gündüz yapılacak bir inceleme çok defa bunların gerçek bulaşma oranları hakkında fikir vermekten uzak kalır. Bulaşık olan binaları incelemek için akşam karanlığındaki saatleri seçmek gerekir. Genel olarak, hamam böceklerinin ergin ve nimflerinin saklandığı yerler, duvarlardaki çatlak ve yarıklar, mutfaktaki çekmeceler ve dolapların içleri, soba ve fırınların altları buzdolaplarının motor bölümlerinin iç kısmı veya altları, özellikle sıcak su borularının ışık görmeyen arka tarafları, mutfakta bulunan sandalye, masa ve bulaşık makinelerinin alt kısımları gibi yerlerdir.
Evin diğer odalarında elbise dolapları ve gar dolapların içleri, mobilya altları, taban tahtaları arasındaki yarıkların içi, kapı, pencere çerçevelerinin duvarla birleştiği yerdeki yarık içleri, asılı resim ve tabloların arka tarafları, kütüphanede kitapların arası, banyo ve tuvaletlerde lavabo altları, su ve hava gazı borularının arka kısımları, bunların gizlenmelerine uygun yerleri teşkil ederler.
 Zira bu böceklerin çoğalıp gelişmeleri için üç önemli faktör gereklidir. Bunlar;

1- Yeterli miktarda su,

2- Gıda,

3- Gizlenebilecekleri yerlerdir.

 

 

TÜRLERİ

 1.ALMAN HAMAM BÖCEĞİ

 Bu tür, diğer hamam böceği türlerine göre daha küçük yapılı, genel olarak rengi açık sarımsı kahve renkte, pronotum üzerinde uzunluğuna iki kalınca koyu leke bulunması ile diğer türlerden ayrılmaktadır. Kanatlar iyi gelişmiş, erkeklerde abdomen uzun ve silindir şeklinde, kanatlar abdomeni tamamen kapatmaz, dişilerde abdomen yuvarlak ve genellikle kanatlar tarafından örtülmüştür. Erginler 10-15 mm boyundadır ve dişiler erkeklerden daha kısadır. B. germanica, Alman hamam böceği olarak bilinmekle birlikte, anavatanı Afrika’dır. Buradan dünyanın hemen her tarafına yayılmıştır. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de en yaygın olan bir hamam böceği türüdür. Yurdumuzda özellikle büyük şehirlerde yaygın bir şekilde bulunur ve problem oluşturur. Yumurta paketi, abdomen’in ucunda görüldüğü zaman beyazımsı renkte, zamanla renk açık kahverengine ve birkaç günde de kestane rengine dönüşmektedir. Yumurta paketi 7-9 mm boyunda, 4 mm enindedir. Genellikle bir yumurta paketinde 30-40 adet yumurta bulunmakta ve yumurtalar açılmalarına yakın yumurta paketinin üzerinde yeşilimsi bir bant oluşmaktadır. Yumurta paketi görüldükten bir gün sonra tam büyüklüğe erişerek keskin tarafı sağa ve sola doğru dönmekte, bu şekildeki yumurta paketleri açılmaya yakın bir zamana kadar dişi tarafından taşınmaktadır. Dişi oda sıcaklığında yumurta paketini 2-4 hafta abdomen’inde taşımakta, yumurta paketleri genellikle yumurtaların açılmasından bir gün önce bırakılmaktadır. Bazen yumurta paketi henüz daha dişi vücudu içinde iken de açılabilmektedir. Yumurta paketleri dişilerin vücutlarından zamanından önce dışarı çıkartıldığında yumurtaların açılmadığı görülmektedir. Bunun sebebi, bu türde yumurtaların belirli bir rutubet ve sıcaklığa ihtiyacının bulunmasıdır. Yumurtalar 25°C’de bir ayda, 31°C’de ise 16 günde açılmaktadır. Dişilerde nimf dönemi 40-60 günde tamamlanır ve beş veya altı gömlek değiştirirler. Erkeklerde ise nimf süresi 38-40 gün sürmekte ve altı veya yedi gömlek değiştirmektedir. Dişiler ergin hale geldikten 2-3 hafta sonra ilk yumurta paketini hazırlarlar. Bir dişi hayatı boyunca 4-12 adet yumurta paketi bırakmakta ve bir pakette 30-40 kadar yumurta bulunmaktadır. Erginlerin ömrü sıcak yerlerde 3-4 ay, serin yerlerde ise 5-8 ay kadar sürmektedir. Bu türde, dişiler bazen döllenmemiş yumurta bırakırsa da bu yumurtalar gelişemez ve nimf çıkışı olmaz. Bu türün, erginleri her ne kadar iyi gelişmiş kanatlara sahipse de uçmaya pek hevesli olmamakla birlikte tehlike anında uçuştukları görülmektedir. Bu tür, daha çok sıcak ve rutubetli yerleri tercih etmektedir. Bu türde, diğer türlerde olduğu gibi insanların ikamet ettikleri yerler, oteller, lokantalar, pastaneler, fırınlar, hastaneler, un fabrikaları, değirmenler, bakkal dükkanları, gıda depoları ve benzeri yerlerde bulunurlar. Sıcak yerlerde veya yazın çöplüklerde de görülmektedir. Çok önemli bir zararlı olan B. gemanica’nın üreme kapasitesi çok yüksek olduğu için kısa zamanda yoğun bir popülasyon oluşturmaktadır. Ancak, bu gıda ve suyun varlığına bağlıdır. Bu şartlar yetersiz olduğunda yoğunluk hızlı bir şekilde düşmektedir. Burada su gıdadan daha önemli durumdadır. Bunun içindir ki bu tür mutfak ve banyolarda çok daha fazla görülmektedir. Zira böcek bu ortamlarda gıda yanında suyu da bol miktarda bulabilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu türün, birçok virüs, bakteri, fungus, nematod ve protozoa türlerini taşıdığı tespit edilmiştir. Bu türde, birçok insektisite karşı dayanıklılığın ortaya çıktığı belirtilmektedir.

 2. DOĞU (ORİENTAL) HAMAM BÖCEĞİ

Dış Görünüm Parlak koyu kırmızı-kahverengi renginde olan oryantal hamam böcekleri, genellikle kapı altlarından, buldukları açık deliklerden hatta kablolardan, borulardan, açık su yollarından ya da kanalizasyondan binalara giren istilacı haşerelerdir. Ergin hamam böcekleri çok farklı bir görünüme sahiptirler. Ergin erkek oryantal hamam böceklerinin boyu sadece 25 mm’dir ve karınlarının bazı bölgelerini açıkta bırakan; gövdelerinin dörtte üçü uzunluğunda kanatları vardır. Ergin dişi oryantal hamam böceği ise 32 mm boyundadır.

 


 

 3. AMERİKAN HAMAM BÖCEĞİ

 

Yetişkin Amerikan hamam böcekleri, kırmızımsı kahverengi ya da akaju rengindedirler. Başlarının arkasındaki bölge sarı şeritle çevrelenmiştir.Yetişkinleri 50 mm’den (3 inç) biraz daha uzun olabilmektedir.

 Büyük, kırmızımsı kahve renkte ve tam gelişmiş olan kanatlara sahip bir türdür. Pronotum’un kenarları belirgin olmayan açık renkli bir şeritle çevrili, erkeklerin kanatları posteriörde vücuttan 4-8 mm kadar dışarı taşar, dişilerin kanatları abdomenin son halkasına kadar uzanmakta, abdomen’in sonunda ve alt tarafından bir karina ve bunun yanında uzunlamasına çukurca bir çizgi bulunmaktadır. Erginler, 35-50 mm boyundadır. Yurdumuzda özellikle Batı, Orta, Güney ve Marmara Bölgelerindeki büyük şehirlerde yayılmıştır. Kozmopolit bir türdür. İsmine bakıldığında Amerikan hamam böceği olmasına rağmen bu türün esas orijininin Amerika değil, Afrika olduğu ve bu kıtadan esirlerle birlikte Amerika’ya sokulduğu ve daha sonra gemilerle yapılan ticaret vasıtasıyla dünyanın hemen her tarafına yayıldığı kabul edilmektedir. Dişiler çiftleştikten sonra yumurta paketlerini gezindikleri ve sıcak buldukları gizli yerlere bırakmaktadırlar. Bu türün dişileri yumurta paketini genellikle abdomenlerinin sonunda taşımazlar. Ancak, uygun olmayan şartlarda bazen yumurta paketlerinin dişiler tarafından birkaç gün vücutlarında taşındığı da olmaktadır. Dişiler ağızlarından salgıladığı özel bir sıvı ile yumurta paketlerini bıraktığı yerlere yapıştırır ve etrafında buldukları küçük çöp parçacıklarını da üstlerine kapatarak gizlerler. Eğer yumurta paketi tahta aksamı üzerine bırakılacak olursa bu takdirde dişi önce mandibulalarını kullanarak tahta üzerinde küçük bir çukur veya oyuk açar, daha sonra buraya yumurta paketini bırakır ve salgıladığı sıvı ile yapıştırır. Tahtayı oyarken çıkardıkları talaşı yumurta paketinin üzerini örtmek ve yapıştırmak amacıyla kullanırlar. Yumurta paketi, ilk bırakıldığı zaman beyazımsı renkte olup zaman ilerledikçe renk esmere dönüşmekte ve birkaç gün içinde siyahımsı bir renk almaktadır. Yumurtanın boyu, yaklaşık 8-9 mm ve eni 4-5 mm’dir. Bir yumurta paketinde genellikle on altı adet yumurta bulunmakla birlikte, bu sayı 14-24 adet arasında değişmektedir. Nimfler, genellikle yumurta paketleri bırakıldıktan 3-12 hafta sonra çıkarlar. Sıcak olan yerlerde yumurtaların açılış süresi 3-4 haftaya kadar düşebilir. Nimf dönemi çevre şartlarına bağlı olarak 4-36 ay arasında değişmektedir. Nimfler 9-13 gömlek değiştirmekte, yeni çıkan nimfler 4-5 mm boyunda ve beyazımsı renkte olup zamanla kahverengiye dönüşmektedir. Genellikle bütün nimf dönemlerinde renk homojen olup her segmentin arka kenarı koyu renktedir. Kanat izleri son dönemlerde görülmeye başlamakta ve damar izleri ise en son dönemde belirmektedir. Bu türde, bazen nimf dönemi oldukça fazla uzamakta ve bir yıl veya daha fazla sürmektedir. Sıcak olan yerlerde ve bol gıda bulunduğu takdirde bu süre 4-5 aya kadar inmektedir. Buna karşılık uygun olmayan şartlarda ve özellikle de serin yerlerde bu sürenin 2-3 yıla kadar uzadığı görülmektedir. Erkekler, genellikle dişilerden daha geç ergin olmakta ve buna paralel olarak da bir nimf dönemi daha fazla sürmektedir. Dişiler ergin hale geçtikten 1-3 hafta sonra ilk yumurta paketini bırakmaktadırlar. Yumurta paketleri 1-2 hafta arayla bırakılırsa da bu aralık bazen iki güne kadar düşebilir. Uygun şartlarda bir dişi 30-90 adet yumurta paketi bırakır. Ancak, ender olarak da altmış adetten fazla yumurta paketi bırakmaktadır. Erginlerin ömürleri bir yıl olup bu süre serin yerlerde iki yıla kadar çıkabilmektedir. Bu türde de partenogenetik üreme olmakta, döllenmemiş yumurtalardan sadece dişiler meydana gelmekte, partenogenetik çoğalma gücünün bu türde B. orientalis’ten daha fazla olduğu belirtilmektedir. Dişiler, çiftleşmeye yakın zamanlarda özel olarak salgıladıkları bir koku (feromon) ile erkekleri kuvvetle kendilerine çekmektedirler. Erkeklerin bu kokuyu antenleri vasıtasıyla aldıkları saptanmıştır. Çiftleşme süreleri ise bir saat veya daha uzun sürmektedir. Bu türe de lokantalar, evlerin mutfak kısımları, pastaneler, gıda depoları ve ambarları, bakkallar, marketler ve kanalizasyonlar içinde rastlanmaktadır. Ayrıca, gemilerde, büyük binalarda bodrum katlarından itibaren üst kata kadar her yerde bulunmaktadırlar. Bazen lağımlarda, kanalizasyon içinde bol miktarda bulunduğu görülmektedir. P. americana’nın bazı virüs, bakteri ve nematod türlerinin vektörü olduğu tespit edilmiştir.

 

 

BULUNDUĞUNUZ ORTAMDA HAMAM BÖCEĞİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Bulunduğunuz ortamda hamam böceğinin bulunduğunun anlaşılması diğer zararlılara göre daha kolaydır. Hamamböcekleri çoğunlukla geceleri gezerken, gün boyunca yarık ve çatlaklarda gizli kalmayı tercih ederler. Çoğunlukla beslenmek için geceleri ortaya çıkarlar. Karanlıkta ışık açıldığı zaman hemen kaçışırlar.

 

HAMAM BÖCEKLERİ İLE MÜCADELE

Eğer bulunduğunuz ortamda hamam böceği olduğunu düşünüyor ve etkili bir mücadele istiyorsanız 0216 493 82 01 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

THATEKSAN İLAÇLAMA, HAŞERE İLAÇLAMASI, BİNA İLAÇLAMASI, SİTE İLAÇLAMASI, HAMAM BÖCEĞİ İLAÇLAMASI, KENE İLAÇLAMASI, BAHÇE İLAÇLAMASI, ÇEVRE SAĞLIĞI VE HAŞERE İLAÇLAMA, PİRE İLAÇLAMASI, KENE İLAÇLAMASI, FARE İLAÇLAMASI, BÖCEK İLAÇLAMASI, KALORİFER BÖCEĞİ İLAÇLAMASI, pirecik ilaçlaması, çiyan ilaçlaması, akrep ilaçlaması , kakalak ilaçlaması, tatarcık ilaçlaması, kara sinek ilaçlaması, tespih böceği ilaçlaması, gümüşçük böceği ilaçlaması, tuzla ilaçlama, tahtabkurusu ilaçlaması, pendik ilaçlama, istanbul ilaçlama, gebze ilaçlama kocaeli böcek ilaçlaması,kartal ilaçlama, güve ilaçlaması, yılan ilaçlaması, çim ekimi, çim ilaçlaması, palmiye böceği, palmiye ilaçlama,Tuzla tarım,Pendik tarım,İstanbul tarım, tuzla ziraat, tuzla zirai ilaç, tuzla ilaçlama Tuzla böcek ilaçlama,tuzla haşere ilaçlama, pendik haşere ilaçlama, pendik böcek ilaçlama, İstanbul böcek ilaçlama, İstanbul haşere ilaçlama ,Pendik ilaçlama,İstanbul ilaçlama,pendik haşera ilacı,İstanbul haşera ilacı, tuzla haşere ilacı, tuzla gübre, pendik gübre,İstanbul gübre,tuzla tohum ,pendik tohum,tuzla çim tohumu,pendik çim tohumu,İstanbul çim tohumu,tuzla  sebze tohumları,pendik sebze tohumları  tohum İstanbul , Pendik ilaçlama, pendik tarım pendik ziraat, pendik haşere ilacı, pendik gübre, Pendik  sebze tohumu , tashira, previcur , delmetrin, deltametrin, lamtorin, biçer sinek ilacı, karasinek ilacı  sivrisinek ilacı  ,pire ilacı ,bit ilacı, tahtakurusu ilacı, çıyan ilacı kırkayak ilacı ,kene ilacı , akrep ilacı, kertenkele ilacı,   sıvı bitki besini, k-othrine, fasnox,iona,fendona,solfac, bion, fare zehri, fare ilacı, hamam böceği ilacı, kalorifer böceği ilacı, ficam, kırmızı örümcek ilacı, mantar ilacı, yaprak biti, akarlar, alfa sc, hamam böceği jeli, best bakır, algamek, gübretaş, olex, ot ilacı, sıçan ilacı, sebze tohumları ,domates tohumu ,patlıcan tohumu,hıyar tohumu lahana tohumu, marul tohumu roka tohumu,tere tohumu.pırasa tohumu,havuç tohumu,turp tohumu, çiçek tohumları,çim tohumu, çim tohumu karışımı 7 li çim tohumu, gölge çim tohumu ,üçgül tohumu , yonca tohumu,çim besini, çim gübresi,sıvı gübre, katı gübre, orkide besini, gül besini , menekşe besini ,bitki besini ,tuzla bitki toprağı,pendik bitki toprağı,İstanbul bitki toprağı,tuzla orkide toprağı,pendik orkide toprağı,İstanbul orkide toprağı,tuzla ilaçlama aletleri,pendik ilaçlama aletleri,İstanbul ilaçlama aletleri,tuzla bahçe ürünleri pendik bahçe ürünleri,İstanbul bahçe ürünleri,tuzla budama makası, pendik budama makası,İstanbul budama makası,tuzla aşı macunu,pendik aşı macunu,İstanbul aşı macunu,tuzla budama macunu,pendik budama macunu,İstanbul budama macunu,tuzla göztaşı,tuzla bordo bulamacı,pendik bordo bulamacı,pendik göztaşı,İstanbul göztaşı İstanbul bordo bulamacı,Tuzla fide, pendik fide,İstanbul fide,tuzla fidan,pendik fidan,İstanbul fidan,tuzla saksı çeşitleri,pendik saksı çeşitleri,İstanbul saksı çeşitleri,renkli saksılar, desenli saksılar , büyük saksılar, küçük saksılar. Tuzla üre gübre,tuzla 20-20-0  taban gübresi,tuzla şeker gübre,tuzla 15-15-15 gübre,tuzla sıvı gübre, tuzla organik gübre, tuzla solucan gübresi, pendik gübre, pendik solucan gübresi,Tuzla gübre çeşitleri,çim gübresi,bahçe bakım gübresi, demir sülfat, kükürt,çinko,fosfor, potasyum,kalsiyum, hümik asit,amino asit,Kırmızı-Kızıl Palmiye böceği ilacı- Confidor Sl 200 Tuzla İstanbul,fare yem istasyonu, fare gözlem istasyonu ,Fare gözlem monitörü, çimde yosun önleyici, çimde yosun engelleyici,yosunlaşma,demir sülfat,mavi gübre,yosun çözücü,yosun sökücü,yosun engelleyici,yosun kurutucu,yosun bitirici,yasunlaşma sebebi  yüksek nem,pendik yosun engelleyici ,tuzla yosun sökücü,çekmeköy yosun engelleyici,kartal yosun bitirici, Beykoz yosun sökücü,Kadıköy yosun engelleyici, Maltepe yosun sökücü,Küçükçekmece yosun engelleyici,Tuzla yosun kurutucu,Tuzla,Pendik,Maltepe,Kartal,Kadıköy,Samansıra,Sultanbeyli,Beykoz,Çekmeköy,Ümraniye,Küçükçekmece,Büyükçekmece,Maslak,4.levent,Boğaziçi,Beşiktaş ,Eminönü,Beyazıt, Fatih , Bağcılar,Bahçelievler,Esenyurt,Şile,Esenler,Üsküdar,Arnavutköy,Ataşehir,Gaziosmanpaşa,Kağıthane, Beyoğlu,Zeytinburnu,Bayrampaşa Güngören ,Sultangazi ,Kükürt,sıvı kükürt, toz kükürt,sürüngen kovucu,böcek kovucu,yılan kovucu,kertenkele kovucu