İstasyon Uygulaması

İSTASYON UYGULAMASI

                    İstasyon uygullaması daha çok fareler ile mücadelede kullanılan bir yöntemdir. Fareler içgüdüsel olarak duvar diplerinde, dolap altlarında gezineceğinden istasyonlar geçiş güzergahlarına bırakılırsa fareler ile mücedele daha etkin olacaktır. İstasyonlar farelerin bulunduğu ortamın büyüklüğüne göre uygun adette bırakılır. İçlerine fareler için zehirli olan yemler konur ve düzenli periyotlarla istasyonların içi kontrol edilir. Yemlerde azalma görüldüğünde yemler tamamlanır. Yemlerin çıplak elle istasyonlara konulması uygun olmaz. Bu durumda insanın  kokusu yemlerin üzerine sineceğinden farede, insanın ortamda varlığından dolayı tedirginlik oluşabilir ve  yemleri yemeyebilir. Yemleri istasyona koyarken muhakkak koruyucu bir eldiven kullanarak yem ile temas etmekten kaçınılmalıdır.